مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

) کلاسیک­ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کلاسیک­ها معتقد به وجود بازار رقابتی برای کالاها و حتی برای کار می­باشند و عرضه کار را تابع دستمزد واقعی می­دانند و بر این باورند که دستمزدها انعطاف­پذیری کامل دارند. همچنین آن­ها تقاضای کار را تابعی از دستمزد و تعداد متقاضیان کار دانسته و عقیده دارند به دلیل عدم وجود توهم پولی و انعطاف­پذیری دستمزد چنانچه دولت هیچ دخالتی در امور اقتصادی نداشته باشد، نیروهای بازار (دست نامرئی اسمیت) تعادل را مستقر کرده و هیچ گونه بیکاری غیر ارادی در اقتصاد به وجود نخواهد آمد. چراکه اگر تعداد بیکاران در جامعه افزایش یابد (که از نظر آن­ها  این ممکن می باشد ناشی از تثبیت مزد در سطوح بسیار بالا باشد) فشار نیرو های بازار باعث می­گردد که دستمزدها کاهش یافته و اشتغال افزایش یابد. پس هر نوع بیکاری و عدم تعادل در بازار کار موقتی بوده و امکان پیدایش بیکاری غیر ارادی در اقتصاد وجود ندارد. بنابر این آنها عقیده دارند که کاهش دستمزد بهترین راه معالجه بیکاری می باشد.

توجه بیش از حد بر وجود شرایط رقابت کامل و آزادی در انعقاد قرارداد کار بین کارفرما و کارگر، اوضاع و شرایط بسیار سختی را از لحاظ کاربری کارگران ایجاد کرده بود، به گونه­ای که چهره اقتصاد صنعتی در قرن 19 حاکی از آن می باشد که در کنار پیشرفت­های درخشان علمی و صنعتی دو تصور نگران کننده دیده می­گردد: اول تراکم تعداد زیادی فقیر و مستمند در مراکز تولید ثروت و دوم بحران­های مداوم ناشی از فراوانی تولید بر مصرف.

اما تجربه بحران­های اقتصادی که بیکاری گروه زیادی از کارگران را به دنبال داشت، جرقه­ای بود تا انتقادهایی بر نظریه­های کلاسیک­ها وارد آید و زمینه برای ظهور تئوری­های جدید مهیا گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

با در نظر داشتن حجم رو به­فزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح می­گردد که: “به­دنبال سیاست برقراری ارتباط تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود می­یابد یا برعکس، این ارتباط، جایگاه شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید