شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مرکانتیلیست­ها

در قرن 17 و 18، نظریه مرکانتیلیست­ها، نظریه حاکم بر تجارت بود (سالواتوره،1376: 43). به اعتقاد آنان، مقدار فلزات قیمتی تحت مالکیت یک کشور، نمایانگر قدرت و ثروت آن کشور می باشد. طلای بیشتر، به­مفهوم پول در گردش بیشتر و افزایش فعالیت تجاری می باشد، پس سیاست­های تجاری بایستی در راستای این هدف تنظیم گردد و راه نیل به این هدف نیز، تشویق صادرات و محدود کردن واردات می باشد و از این طریق می­توان اشتغال و تولید ملی را افزایش داد. بر اساس اعتقاد مرکانتیلیست­ها، برای دستیابی به قدرت، صادرات یک کشور بایستی بر واردات آن پیشی گیرد (سالواتوره، 1376: 44). هدف دولت بایستی برقراری موازنه مثبت بازرگانی خارجی باشد که با وضع کردن جایزه برای صادرات یا سدهای گمرکی یا تولید و توسعه مصنوعات داخلی به قیمت نازل امکان­پذیر می باشد (کازرونی، 1386: 47). از آن­جا که همه کشورها نمی­توانند به­گونه همزمان مازاد تجاری مثبت داشته باشند، پس در تفکر مرکانتیلیستی، منافع ملی یک کشور در تضاد با منافع ملی سایر ملل قرار می­گیرد (سالواتوره، 1376: 44). و تجارت یک بازی مجموع صفر[1] می باشد (سالواتوره، 1376: 45).

2-2-1-2) تئوری کلاسیک­ها: مزیت مطلق و مزیت نسبی

2-2-1-2-1) مزیت مطلق

اسمیت[2] معتقد می باشد زمانی که دو کشور با هم مبادله می­کنند، هر دو کشور منافعی را به­دست می­آورند. زیرا حتی اگر یکی از طرفین در این ارتباط ذی­نفع نباشد، انگیزه­ای برای تجارت وجود نخواهد داشت (سالواتوره، 1376: 46). از نگاه اسمیت، گرایش ملت­ها در راستای تخصص در تولید کالاهای صادراتی می باشد که بتوانند آن­ها را با هزینه مطلق کمتری نسبت به دیگر کشورها تولید کنند و این گرایش، تقسیم کار بین­المللی را به دنبال دارد (کازرونی، 1386: 47). تجارت بین دو کشور بر اساس مزیت مطلق صورت می­گیرد. بدین معنا که اگر یک کشور کالایی را با کارایی بیشتر نسبت به کشور دیگر تولید کند، در تولید آن کالا مزیت مطلق دارد و می­تواند این کالا را با کالای دیگری که کشور مقابل در تولید آن مزیت مطلق دارد، مبادله نماید. در چنین شرایطی، هر دو کشور می­توانند با تخصص در تولید کالایی که در آن مزیت مطلق دارند و مبادله آن­ها با یکدیگر، منافعی را به­دست آورند. پس تولید هر دو کالا نیز افزایش می­یابد. اسمیت، برخلاف نظر مرکانتیلیست­ها، معتقد بود که همه کشورها می­توانند از تجارت آزاد سود به­دست آورند و از دخالت کمتر دولت در امور اقتصادی طرفداری می­نمود. براساس نظر اسمیت، تجارت آزاد باعث بهره گیری کاراتر از منابع تولیدی شده و رفاه جهانی را حداکثر می­کند. البته برای طرفداری از صنایع مهم به­مقصود حفظ امنیت ملی در این زمینه استثنائاتی هست (سالواتوره، 1376: 46). به­علاوه بر اساس دیدگاه ارزش-کار اسمیت، ارزش اقتصادی یا قیمت یک کالا، به­وسیله تعداد ساعات کار یا هزینه کار تولید یک واحد آن کالا تعیین می­گردد (کازرونی، 1386: 48).

[1] Zero Sum Game

[2] Smith

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

با در نظر داشتن حجم رو به­فزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح می­گردد که: “به­دنبال سیاست برقراری ارتباط تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود می­یابد یا برعکس، این ارتباط، جایگاه شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه