عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج این مطالعه حاکی از آن می باشد که ارتباط بین دستمزد حقیقی و اشتغال منفی و ارتباط بین تولید حقیقی و اشتغال مثبت می باشد. هم­چنین تاثیر متغیرهای نسبت مجموع صادرات و واردات، نسبت مجموع واردات و نسبت مجموع صادرات به تولید ناخالص داخلی بر اشتغال منفی می­باشد. دادگر و ندیری در توجیه ارتباط منفی نسبت صادرات و اشتغال علت های تاثیر احتمالی بهره­وری، تاثیر قوانین کار، ویژگی­های دور زمانی، دشواری کدها و … را مطرح می­کنند.

اما دسته وسیعی از مطالعات همانند مطالعه «تجارت و بیکاری: داده­ها چه می­گویند؟» توسط گابریل فلبرمایر[1]، «بیکاری در یک جهان وابسته» توسط گابریل فلبرمایر، ماریو لارچ[2] و ولفگانگ لچتالر[3]، «ساختار بازار کار، تجارت و اثرات آن­ها بر بیکاری: یک تحلیل تئوریکی و پژوهش تجربی» توسط سباستین وبر[4]، «اثرات تجارت بر بیکاری، شواهدی از 20 کشور OECD» اثر جاون کیم[5] «بیکاری و اثرات متقابل بین تجارت و نهادهای بازار کار» اثر هرو بولهول[6]، اثر تجارت بر بیکاری را در حضور نهادهای بازار نیروی کار از قبیل نرخ جایگزینی[7]، مدت منافع[8]، حفاظت اشتغال[9]، مالیات[10]، تراکم اتحادیه­ها[11] (نرخ اتحادیه گرایی)، هماهنگی[12] (در چانه­زنی دستمزد)، انحراف دستمزد[13]، منافع بیکاری[14] مطالعه می­کنند. مانند یافته­های این تحقیقات عبارتست از:

  • زمانی که اثر متقابل تجارت با نهادهای بازار کار انعطاف­ناپذیر مطالعه می­گردد، افزایش تجارت منجر به بیکاری کل بالاتر می­گردد، اما تجارت می­تواند بیکاری کل را کاهش دهد، چنان­چه نهادهای بازار کار ویژگی انعطاف­پذیری را داشته باشند. (انعطاف­ناپذیری در بازار نیروی کار بیکاری را افزایش می­دهد و باعث می­گردد که بنگاه­های داخلی عوامل تولید غیر از نیروی کار را در چرخه تولید بهره گیری کنند)
  • زمانی که کشورها به واسطه تولید کنندگان خارجی با رقابت سخت­تری در بازار محصول مواجه می­شوند، از راه تضعیف قوانین حفاظت اشتغال، از قانون­زدایی در بازار کار بیشتر منتفع می­شوند.
  • بازبودن اقتصاد از طریق اثر بر بهره­وری کل عوامل، بیکاری را تحت تأثیر قرار می­دهد.
  • نهادهای شرکای تجاری نیز از طریق ایجاد مزیت نسبی در تعیین نرخ بیکاری تعادلی کشور مهم هستند. اثرات متقابل بین تجارت دوجانبه و قوانین بازار کار نسبی بر نرخ بیکاری تعادلی اثر می­گذارد. یک کشور با قوانین نسبتا آزاد مانند کانادا، از تجارت اثر منفی می­پذیرد، زیرا شریک تجاری اصلی آن نیز کمتر قانونمند می باشد. در حالی­که یک کشور با قوانین محکم نظیر آلمان، نسبتا در برابر تجارت محفوظ می باشد، زیرا شریک تجاری­اش نیز قانونمند می باشد.

[1] Gabriel Felbermayer

[2] Mario Larch

[3] Wolfgang Lechthaler

[4] Sebastian Weber

[5] Jaewon Kim

[6] Herve Boulhol

[7] Replacement rate

[8] Benefit duration

[9] Employment protection

[10] Tax wedge

[11] Union density

[12] Coordination

[13] Wage distortion

[14] Unemployment benefit

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

با در نظر داشتن حجم رو به­فزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح می­گردد که: “به­دنبال سیاست برقراری ارتباط تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود می­یابد یا برعکس، این ارتباط، جایگاه شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه