عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

معرفی و تحلیل داده­ها

معرفی، مطالعه طریقه و چگونگی تغییر متغیرهای مورد نظر در مدل که همگی به صورت داده­های ترکیبی برای 22 زیربخش صنعت طی دوره زمانی 1375تا 1386 می­باشند، بحثی می باشد که کوشش می­گردد در این قسمت از پژوهش مطرح گردد تا شناخت بهتری را نسبت به متغیرها به دست دهد. این متغیرها عبارتند از ضریب نفوذ واردات از چین و ضریب نفوذ صادرات ایران به چین به تفکیک بخش­های صنعت که در کدگذاری 2 رقمی ISIC، دامنه 15 تا 36 را به خود اختصاص می­دهند، تعداد شاغلان، جبران خدمات به ازای هر نفر شاغل و ارزش­افزوده که اطلاعات آن­ها برای کارگاه­های صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر جمع­آوری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خاطر نشان می گردد که داده­ها با بهره گیری از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به قیمت ثابت سال 76 و نیز شاخص بهای تولید کننده به قیمت ثابت سال 76 به داده­های واقعی تبدیل شده­اند. هم­چنین از نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در بخش صنعت و معدن به عنوان شاخص قیمت سرمایه بهره گیری می­گردد.

داده­های مربوط به کارگاه­های صنعتی، با بهره گیری از بخش اختصار آمار کارگاه­های صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر که در پایگاه مرکز آمار ایران قابل دسترسی می­باشد، جمع­آوری شده می باشد. آمار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به قیمت ثابت سال 76 و شاخص بهای تولید کننده به قیمت ثابت سال 76و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در بخش­های مختلف نیز توسط بانک مرکزی چاپ گردیده می باشد.

مهم­ترین مشکل انجام پژوهش حاضر، نبود آمارهای تجارت بخش صنعت ایران با چین براساس کدهای دو رقمی ISIC و عدم همکاری سازمان­های مربوطه برای در اختیار قرار دادن این اطلاعات بوده می باشد. با بهره گیری از سایت گمرک، می­توان به آمار واردات و صادرات کشور دست پیدا نمود، اما این آمار برحسب کدهای HS طبقه­بندی شده­اند. در پژوهش حاضر با بهره گیری از اطلاعات طبقه­بندی محوری محصولات که در سایت مرکز آمار قابل دسترسی می­باشد کدهای HS به کدهای ISIC تبدیل شده و آمار مربوط به بخش صنعت و تجارت با چین از آن استخراج می­گردد. کدهای HS برای سال­های 75 تا 82 به صورت کدهای 6 رقمی و برای سال­های پس از آن با کدهای 8 رقمی اظهار می­شوند. بخش صنعت بر اساس کدهای 2 رقمی ISIC، شامل 24 صنعت می­گردد که در بخش تخمین مدل، صنعت بازیافت به دلیل فقدان آمار در بعضی از سال­ها و عدم اختصاص فعالیت­های تجارتی به خود و نیز صنعت کشت و صنعت، به دلیل فعال نبودن این بخش در داخل کشور، از حوزه مطالعه حذف می­شوند.

خاطر نشان می گردد که علاوه بر معضلات فراوانی که برای جمع­آوری داده­های مورد نیاز این مطالعه وجود داشته می باشد، بخش عمده­ای از تجارت ایران با دیگر کشورها با واسطه کشور امارات صورت می­گیرد و امکان تفکیک آمارهای تجارت ایران با امارات بر اساس کشورهای اصلی صادرکننده کالا به ایران یا وارد کننده کالا از ایران وجود ندارد. پس داده­های واردات و صادراتی که اساس مطالعه حاضر را تشکیل می­دهند، مربوط به تجارت مستقیم ایران با چین می باشد و نمی­توان اطلاعات تجارت ایران با چین را که از راه کشور امارات ترانزیت می­گردد، استخراج نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

با در نظر داشتن حجم رو به­فزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح می­گردد که: “به­دنبال سیاست برقراری ارتباط تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود می­یابد یا برعکس، این ارتباط، جایگاه شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه