مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

رگرسیون ترکیبی

اگر  تنها حاوی یک عرض از مبدأ مشترک بین مقاطع باشد که با اسکالر  قابل نمایش می باشد آنگاه داریم :  . در این حالت فرض می­گردد که عرض از مبدأ و ضرایب شیب در طول زمان و در فضا (مکان) ثابت می باشد و زیرا هیچکدام از پارامترها  ندارند که مقاطع از یکدیگر تفکیک شوند، لذا تمام مقاطع زیر هم ترکیب شده و یک رگرسیون مرسوم با روش (  ،  و … ) برآورد می­گردد.

 

3-3-1-3) مدل اثرات ثابت

اگر ها قابل نظاره و ها غیر قابل نظاره باشند و عناصر  با  همبستگی داشته باشند، آنگاه نه می­توان ها را حذف نمود زیرا به دلیل همبستگی با ها دچار حذف متغیرهای مهم و اریب­دار شدن نتایج می­شویم و نه می­توان ها را صریحاً وارد مدل نمود، زیرا غیر قابل نظاره هستند، پس زیرا   ها مختص مقاطع هستند با بهره گیری از تکنیک ورود متغیر مجازی به ازاء هر مقطع مدل برآورد می­گردد .

لذا مدل پایه به صورت زیر بازنویسی می­گردد :  . اصطلاح اثرات ثابت از این حقیقت ناشی می­گردد که با وجود تفاوت هر عرض از مبدأ میان مقاطع (وجود اندیس  )، اما عرض از مبدأ هر مقطع طی زمان تغییر نمی­کند یعنی طی زمان بی تغییر یا غیر متغیر می باشد (  اندیس  ندارد) .

 

3-3-1-4) مدل اثرات تصادفی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگر ها غیر قابل نظاره اما با ها غیر همبسته باشند حذف ها از معادله پایه، در اریبی ها اثر ندارد، لذا می­توان با حذف آنها تخمین سازگار از ها به­دست آورد، اما برای تضمین کارآیی تخمین­زن­ها مدل پایه را به گونه­ای بازنویسی می­کنیم که به تخمینی کارا برسیم :  . جمله خطای ترکیبی متشکل از دو جزء خطای ترکیبی سری زمانی و مقطعی می باشد. به دلیل وجود عنصر تصادفی  مختص هر مقطع، این مدل را تصادفی می­نامند. مدل اثرات تصادفی به دلیل دارا بودن جمله خطای ترکیبی  شامل دو یا چند جزء مدل اجزاء خطا نیز نامیده می­گردد. هنگامی­که از داده­های ترکیبی بهره گیری می­گردد می­بایست آزمون­های مختلفی جهت تعیین روش تخمین مناسب انجام داد که رایج­ترین آنها آزمون­های  و هاسمن می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

با در نظر داشتن حجم رو به­فزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح می­گردد که: “به­دنبال سیاست برقراری ارتباط تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود می­یابد یا برعکس، این ارتباط، جایگاه شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید