مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

معرفی مدل

مطالعه حاضر با بهره گیری از روش داده­های تابلویی برای 22 صنعت طی سال­های 75 تا 86، به مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت بر اساس کدهای 2 رقمی ISIC و روش panel data می­پردازد.

روش اقتصادسنجی به پیروی از روش لوسیو کاسترو و دانیل ساسلاوسکی در مطالعه «تانگو با اژدها: اثرات اشتغال الحاق تجاری با چین: مورد آرژانتین»، تران کین[1] و یون هئو[2] در مطالعه «اثرات آزادسازی تجاری بر اشتغال در ویتنام: یک سیستم تخمین GMM»، دیوید گرین­وی[3]، رابرت هین[4] و پیتر رایت[5] در مطالعه «ارزیابی تجربی اثر تجارت بر اشتغال در انگلستان» اوانس چینمبیری[6] در مطالعه «ارزیابی تجربی از اثر آزادسازی تجاری بر اشتغال در آفریقای جنوبی»، تران کین[7] در مطالعه «اثرات اشتغال توسعه تجاری و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی: مورد صنایع تولیدی کره»، ازگور پلات[8] و انس ارتاد اوسلو[9] در مطالعه «اثر تجارت بین­الملل بر اشتغال در صنایع تولیدی ترکیه» و مارتین فالک[10] و یون ولفمایر[11] در مطالعه «اثرات اشتغال تجارت در نهاده­های واسطه­ای با ایالات عضو یورو و آسیا» بر اساس مدل تقاضای نیروی کار می­باشد که این امکان را فراهم می­سازد تعداد شغل­های از دست رفته ناشی از بهره گیری کاراتر از نیروی کار را کمیت سازی کنیم.

با فرض تابع تولید کاب­داگلاس و با فرض آن­که بنگاه­ها در بازار رقابت کامل فعالیت می­کنند و پذیرنده قیمت هستند، برای یک بنگاه نماینده i در زمان t داریم:

(3-1)

q تولید ناخالص واقعی، k ذخیره سرمایه، l واحدهای نیروی کار به کار گرفته شده و A پیشرفت تکنولوژیکی می باشد که در فرآیند تولید به­کار می­طریقه.  و  سهم هر عامل مورد بهره گیری در تولید می باشد. مانند خواص تابع تولید کاب داگلاس آن می باشد که بین عوامل تولید جانشینی ناقص هست.

[1] Tran Nhuan Kien

[2] Yoon Heo

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] David Greenaway

[4] Robert C. Hine

[5] Peter Wright

[6] Evans K. Chinembiri

[7] Tran Nhuan Kien

[8] Ozgur Polat

[9] Enes Ertad Uslu

[10] Martin Falk

[11] Yvonne Wolfmayr

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

با در نظر داشتن حجم رو به­فزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح می­گردد که: “به­دنبال سیاست برقراری ارتباط تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود می­یابد یا برعکس، این ارتباط، جایگاه شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه